Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DSC_0435.jpg

Info

Info

Sinds 1998 werk ik aan projecten in de openbare ruimte in en rond Amsterdam en heb ik ervaring opgedaan in alle fasen van een project. Vanaf 1 april 2011 doe ik dit werk als zelfstandig ondernemer onder mijn eigen naam: Raymond Zwanziger. Een onderneming voor (integraal) projectmanagement en advies op het gebied van fysieke en sociale ontwikkeling van de openbare ruimte. 

In de laatste jaren is participatie met betrokkenen en belanghebbenden uit de buurt een belangrijk onderdeel geworden bij de invulling en realisatie van projecten in de openbare ruimte. Voor de gemeente Amsterdam heb ik diverse pleinen, plantsoenen en speelplekken veranderd in een gebruiksruimte van en voor de buurt. In dit proces had ik een verbindende rol tussen de politiek, techniek en de wensen uit de buurt. Dit doe ik ook graag voor uw project!

Interesse? Neem contact met me op via onderstaand telefoonnummer of email adres:

M: 06 43 96 78 88
E: raymondzwanziger@gmail.com